A7301826_edited.jpg

הצוות שלנו

מלא טקסט שמרים לצוות המנהל, אפשר לשים שמות, פרטים כמו טלפון ואימייל, ואולי גם תמונות של כולם בגלריה

מתנדבים

כל מה שיש להגיד על החברה האלה, עם כפתור לעוד מידע כמובן בעמוד הספציפי

מנחים

כל מה שיש להגיד על החברה האלה, עם כפתור לעוד מידע כמובן בעמוד הספציפי

סקיפרים

כל מה שיש להגיד על החברה האלה, עם כפתור לעוד מידע כמובן בעמוד הספציפי

הנהלה

כל מה שיש להגיד על החברה האלה, עם כפתור לעוד מידע כמובן בעמוד הספציפי

לאחד עם אודות

צוות ניהולי

(מיזם מפרשים קם ופועל במסגרת עמותת טופז ליזמות וחדשנות חברתית (ע.ר

את המיזם מובילה הנהלה מקצועית בראשות ד"ר אודי נצר וחברים בה המייסדים, נציגי טופז ומתנדבים נוספים

סקיפרים

בצוות הסקיפרים חברים מדריכי שייט מובילים, בעלי נסיון  של שנים רבות בהובלת מסעות ימיים ברחבי העולם. כולם נכונים לאפשר לאורחינו להתנסות, ללמוד ולחוות בזמן שהותם על הסיפון

מנחים

בצוות המנחים שלנו, חברים מנחי קבוצות, עובדים סוציאלים קלינים ומטפלים. המנחים מגיעים, כל אחד ואת, מרקע שונה. המשותף לכולם הוא הידע והיכולת לרתום את המסע הימי לטובת צמיחה אישית והתפתחות הקבוצה

מתנדבים

מיזם מפרשים מבוסס מתנדבים. מתנדבי מפרשים שזורים בכל שדרות הארגון:  ליווי הפלגות, שיווק, ניהול מדיה דיגיטלית, ייעוץ משפטי, ליווי פיננסי, הנהלה ציבורית ועוד...

בין עשרות המתנדבים: מדריכי שייט, מנחי קבוצות, יועצות ארגוניות, עובדות סוציאליות, מומחים טכניים ועוד...